Контакты ОДО "АльфаКомплектСервис"

Таварыства з дадатковай адказнасцю "АльфаКамплектСэрвіс" горад Мінск, Рэспубліка Беларусь
(БЕЛ)
Таварыства з дадатковай адказнасцю "АльфаКамплектСэрвіс"

г. Мінск, вул. Ціміразева, 121, к. 2, пам. 21
паштовы індэк 220020
разліковы рахунак 3012111540005 у ЗАТ «БелСвісБанк», код 175
УНП 190935652

Прыёмная: 8 (017) 380-23-24; Факс 8 (017) 377-82-81
Намеснік дырэктара па тэхнічных пытаннях
Мигно Іван Іванавіч
Тэл. 8 (029) 605-10-35 або +375(29) 762-39-40
(РУС)
Общество с дополнительной ответственностью "АльфаКомплектСервис"

г. Минск, ул. Тимирязева, дом 121, корп.2, пом. 21
почтовый индекс 220020
р/с 3012111540005 в ЗАО «БелСвиссБанк», код 175
УНП 190935652

Приемная: 8 (017) 380-23-24; Факс 8 (017) 377-82-81
Заместитель директора по техническим вопросам
Мигно Иван Иванович
Тел. +375(29) 605-10-35 или 8 (029) 762-39-40
(ENG)
Additional Liability Company "AlfaKomplektServis"

Minsk, Timiryazeva str., house 121, k. 2, office 21
postcode 220020
checking account 3012111540005 in ZAO "BelSwissBank" code 175
Taxpayer identification number 190935652

Reception: 8 (017) 380-23-24; Fax 8 (017) 377-82-81
Deputy Director for Technical Issues (Mihno Ivan)
Tel. +375(29) 605-10-35, 8 (029) 762-39-40